Het Vlaams Vulgarisatiecentrum voor Bijenteelt, afgekort VVCB, is een vereniging zonder winstoogmerk.

De vzw stelt zich tot doel de ontwikkeling van de bijenteelt, voornamelijk op nationaal vlak, te ondersteunen door vulgariserende werking (cursussen, studiedagen, congressen, tentoonstellingen, voorlichtingsactiviteiten, enz.).

Op internationaal vlak wil de vzw de studie over bijen en bijenteelt bevorderen. Een waardevolle collectie historische materialen over bijen en bijenteelt en een wetenschappelijke en technologisch-vakkundige bibliotheek staan hiervoor ter beschikking en worden steeds verder ontwikkeld.