Het VVCB neemt deel aan verschillende nationale en internationale projecten:

Agriflanders
Europees bijenteeltproject

Verder zijn er nog bijkomende deelprojecten in verband met vorming, onderwijs en algemene educatieve ondersteuning van de bijenhouderij en de bijengezondheid.

APIMONDIA
IBRA

Agriflanders

Samen met "De Vlaamse Bij" verzorgen we de practische uitvoering van de deelname aan de tweejaarlijkse Land- en Tuinbouwbeurs Agriflanders. In de grote hallen van Flanders Expo te Gent verstrekken we informatie aan de bezoekers over alle aspecten van bijen en bijenteelt.

Europees bijenteeltproject

In uitvoering van de Verordening (EG)797/2004 van de Raad van Europa, staat het VVCB in voor de uitvoering van het programma van twee Vlaamse bijenteeltfederaties, de "Algemene Vlaamse Imkersvereniging" (AVI vzw) en de "Vlaams Nederlandse Imkersfederatie" (VNIF vzw).
In het kader van dit Europees project werden verschillende bijenstanden opgericht:

Educatieve bijenstanden

1."FORT 5"

Gevestigd in Edegem en beheerd in samenwerking met AVI vzw. en IFANG
Contact: J. Jespers, R. De Vosstraat 71, 2640 Mortsel.
Tel.: +32(0)3/455.83.10
Email:
Zie ook: Homepage IFANG

2."OP 't SONNIS"

Gevestigd in Helchteren en beheerd in samenwerking met VNIF vzw.
Contact: A. Vandijck, Eynderweg 14, 3530 Helchteren.
Tel.: +32(0)11/52.63.53
Email:

Experimentele bijenstand

De experimentele bijenstand is gevestigd in Eeklo, meer bepaald op het provinciaal domein Huysmanhoeve.

Top

APIMONDIA

Het VVCB speelt sinds lang een actieve rol in de activiteiten van de Internationale Federatie van Bijenteeltverenigingen, genaamd APIMONDIA:

- Voorbereiding van de congresactiviteiten, meer bepaald van de "Standing Commission for Bee Biology" (Voorzitter sedert 2005: Prof. K. Crailsheim, Univ. Graz).
- Onze voorzitter is één van de vier directieleden van de "Foundation of the International Institute of Technology and Economy of Apimondia", FIITEA, te Boekarest, Roemenië. FIITEA publiceert het tijdschrift APIACTA en is gespecialiseerd in vertalingen en drukwerk.
- Het VVCB-Bijenteeltmuseum heeft sedert vele jaren een werkingsovereenkomst met Apimondia.
Zie ook Homepage Apimondia

Uit de Apimondia website:
"APIMONDIA exists to promote scientific, ecological, social and economic apicultural development in all countries and the cooperation of beekeepers` associations, scientific bodies and of individuals involved in apiculture worldwide. Apimondia also aims to put into practice every initiative that can contribute to improving apiculture practice and to rendering the obtained products profitable."

Top

IBRA

Onze voorzitter is president van IBRA. Deze samenwerking lag aan de basis van een lange termijn overeenkomst tussen IBRA en het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen. Deze overeenkomst houdt in dat de waardevolle "IBRA-Eva Crane museum collection" voor een periode van dertig jaar wordt overgenomen door het provinciebestuur en zal tentoongesteld worden, uiteraard samen met onze eigen collectie, in het provinciaal domein Huysmanhoeve te Eeklo.

Uit de IBRA website:
"IBRA aims to increase awareness of the vital role of bees in the environment and encourages the use of bees as wealth creators. We are a not-for-profit organization that was established in 1949. We have a worldwide membership. IBRA provides easy access to information about a vast range of bee-related topics including beekeeping, honey, beeswax, stings, bee pests and diseases, pollen, pollination, apitherapy and bumble bees. A wide range of books and CDs on these topics, as well as membership subscriptions, are available from our online shop. You will soon be able to have access to our specialist bee library through the National Library Of Wales. Members receive the award-winning quarterly journal Journal of Apicultural Research, incorporating Bee World. This journal provides the latest in original research on bee science and related aspects, such as apitherapy. It is an international link between bee science and beekeeping practice and is essential to keep bee scientists and beekeepers up-to-date with the latest knowledge available. Members also have FREE online access to the journal, including previous issues, as well as member discount on any mail-order purchases from the IBRA shop. Why not join now?"
Zie ook Homepage IBRA
Email:

Top